Cysylltu â ni

Medrwch gysylltu â ni ar y ffôn, e-bost neu drwy'r post.

Ymatebwn i chi ar yr un diwrnod neu cyn gynted â phosibl ar ôl derbyn cyswllt oddi wrthych:

E-bost:    siop@llgc.org.uk

Ffôn:            +44 (0) 1970 632 548

Post:               Llyfrgell Genedlaethol Cymru
                       Aberystwyth
                       Ceredigion
                       SY23 3BU
                       Y Deyrnas Unedig

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gwerthfawrogi eich barn ynghylch ein siop, a byddem yn croesawu eich awgrymiadau a'ch sylwadau.