Welsh Women:  Mary Jones and her Bible quest by Siân Lewis

Welsh Women: Mary Jones and her Bible quest by Siân Lewis

Pris arferol £4.50 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Hanes twymgalon, go iawn, Mary Jones- merch ifanc oedd yn byw yng Nghymru wledig ddiwedd y 1700au. Merch boblogaidd oedd yn gweithio'n galed oedd Mary. Roedd hi'n awyddus i ddysgu, ac roedd hi'n dyheu mwyaf oll am gael beibl hi ei hun. Yn
1800, yn 15 oed, cerddodd Mary yn droednaeth y pum milltir ar hugain o Lanfihangel y Pennant i'r Bala i brynu Beibl Cymraeg iddi hi'i hun.
Llyfr gweledol iawn sy'n olrhain hanes Mary, sydd yn fyd enwog erbyn hyn. Addas i blant 9-11 oed neu Gyfnod Allweddol 2/3 i'w hannog i ddysgu am hanes Cymru.