'The Yellow Jersey' - print heb mownt gan Nick Treharne

'The Yellow Jersey' - print heb mownt gan Nick Treharne

Pris arferol £125.00 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi atgynhyrchu rhai o weithiau Nick Treharne, a dyma gyfle i chi brynu un o'i brintiau. Dyma gyfwyno 'The Yellow Jersey' -Enillydd y Tour de France Geraint Thomas yn dychwelyd i Gaerdydd, Awst 2018.

Ffotograffydd profesiynol wedi'i leoli ym Mhenarth, Bro Morgannwg. Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad o weithio'n brofesiynol yn y maes. Mae'n arbenigo mewn ffotograffiaeth ar gyfer cleientiaid corfforaethol, gan gynnwys Digwyddiada, Yr Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus (PR). Mae llawer o'i waith yn arsylliadol, wrth iddo ddal momentau difyr bywyd bob dydd ar gamera- ar y strydoedd, allan yn y wlad a'r nifer o ddigwyddiau a gynhelir yn ystod y flwyddyn. Cynhaliwyd arddangosfa 'Nick Treharne: Portread Cymru' yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru o 19eg Gorffennaf 2021 hyd 22ain Ebrill 2022.