'The Mary Jones Way' gan Des Marshall
'The Mary Jones Way' gan Des Marshall

'The Mary Jones Way' gan Des Marshall

Pris arferol £4.95 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Hanes bywyd twymgalon Mary Jones - merch ifanc yn byw yng Nghymru wledig ddiwedd y 1700au.  Ym 1800, ond yn 15 oed, cerddodd yn droednoeth o'i chartref yn Nhy'n-y-ddol i'r Bala i gael copi o'r Beibl Cymraeg gan y Parchedig Thomas Charles. Cedwir y copi hwn o'r Beibl yn archifau Llyfrgell Prifysgol Caergrawnt.

Mae cyfrol Des Marshall yn olrhain y daith 29 milltir gymerodd Mary o Lanfihangel-y-Pennant i'r Bala. Taith hyfryd yw hon, gyda'i golygfeydd mynyddig ysblennydd, dyffrynnoedd pictiwrésg ac ychydig iawn yn unig o gerdded ar y ffordd.

Mae'r arweinlyfr hwn yn rhoi cyfarwyddiadau clir i ddod o hyd i'r llwybr a mapiau manwl. Mae'r llwybr wedi'i hamlygu ar y cyfan gan arwyddbyst, ond argymhellir pacio map Arolwg Ordnans (mae tudalen OL23 yn cynnwys y llwybr i gyd) rhag ofn.