The Development of Welsh Heraldry - Volume IV

The Development of Welsh Heraldry - Volume IV

Pris arferol £50.00 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.
Y dehongliad ysgolheigaidd llawnaf o ddatblygiad herodraeth yng Nghymru. Mae Cyfrol IV yn ymestyn y cyfnod a gafodd sylw yng nghyfrolau I i III hyd tua 1700, ac yn dwyn ynghyd ddeunydd ychwanegol ar gyfer y cyfnod cynharach. Mae atodiadau ychwanegol yn cynnwys rhestr o dermau addas ar gyfer egluro arwyddion arfbeisiau yn y Gymraeg

395 o Dudalennau