'Temlau Peintiedig:  Murluniau a Chroglenni yn Eglwysi Cymru 1200-1800'

'Temlau Peintiedig: Murluniau a Chroglenni yn Eglwysi Cymru 1200-1800'

Pris arferol £29.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Ysgrifennwyd y llyfr dwyieithog hwn gan Richard Suggett, Uwch Archwilydd (Adeiladau Hanesyddol) Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn ystod cyfnod clo'r Coronafeirws a ddechreuodd ddiwedd Mawrth 2020.

Gan na fydd rhai o'r addoldai hyn ail agor erioed, mae'r gyfrol hon yn olrhain hanes yr eglwys blwyf trwy'i delweddau paentiedig, testunau ac addurniadau. Trafodir hefyd yr ail-adeiladu o eglwysi plwyf a ddigwyddodd ar led yng Nghymru ar ddiwedd y Canoloesoedd a natur a swyddogaethau sgriniau a muriau peintiedig o fewn yr eglwysi adnewyddedig hyn. Gydag astudiaethau achosion eglwysi Llancarfan and Llandeilo Talybont â'u haddurno mewnol hynod.

Historic images have been supplied by the National Library of Wales, Amgueddfa Cymru–National Museum Wales, and Cadw.  In all, there are 275 stunning images, many never published before.