'Max Boyce; Hymns & Arias - The Selcted poems, songs and stories

'Max Boyce; Hymns & Arias - The Selcted poems, songs and stories

Pris arferol £20.00 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Llyfr clawr caled sy'n cynnwys rhai o gerddi, caneuon a storïau gorau Max Boyce sy'n rhychwantu ei yrfa enwog i gyd- ei waith fel ffigwr diwylliannol blaenllaw a wnaeth drwy'i hiwmor a'i ddawn â geiriau, diddanu cenedl a'i phobl am fwy na hanner canrif.

Ers y dyddiau cynnar yn perfformio yng nghlybiau gwerin a neuaddau cyngerdd bach de Cymru ei febyd, hyd y cynulleidfaeodd llawn yn rhai o leoliadau mwyaf eiconig y byd, gan gynnwys Neuadd Albert, Paladiwm Llundain a thai opera Sydney a Durban.