'Mary Jones and her Bible - An Adventure Book' gan Chris Wright

'Mary Jones and her Bible - An Adventure Book' gan Chris Wright

Pris arferol £6.95 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Hanes bywyd twymgalon go iawn Mary Jones- merch ifanc oedd yn byw yng Nghymru wledig ddiwedd y 1700au. Merch boblogaidd oedd yn gweithio'n galed oedd Mary. Roedd hi'n awyddus i ddysgu, ac roedd hi'n dyheu mwyaf oll am gael beibl hi ei hun. Yn 1800, yn 15 oed, cerddodd Mary yn droednaeth y pum milltir ar hugain o Lanfihangel y Pennant i'r Bala i brynu Beibl Cymraeg iddi hi'i hun.

Mae awdur y gyfrol wedi ymchilio i'r cofnodion ac wedi darganfod ffeithiau lled anhysbys am Mary Jones a'i Beibl. Ymunwch ag antur Mary Jones drwy ddilyn y llwybr a gymerodd. Mae'r llyfr yn llawn posau, ffotograffau a phob math o wybodaeth ddiddorol. Rhaid dilyn y cliwiau a datrys y posau i gyrraedd y Bala.