Llyfrau Llafar Gwlad: 82 - 'Ambell Air ac Ati' gan Tegwyn Jones

Llyfrau Llafar Gwlad: 82 - 'Ambell Air ac Ati' gan Tegwyn Jones

Pris arferol £6.50 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Casgliad o draethodau difyr a straeon byrion lle mae'r awdur yn eu tynnu o dafodiaith ei frodor Ceredigion - geiriau sydd wedi bod yn rhan o'i dreftadaeth, trwy ei waith ar y geiriadur yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru a thrwy ddiddordeb ei hun. Mae'r llyfr yn cynnwys amryw o eiriau Cymraeg, dywediadau ac ymadroddion y gellir eu cysylltu ledled Cymru, gan greu cadwyn ddefnyddiol a ddiddorol. Cynhwysir hefyd astudiaethau mwy helaeth ar feysydd o ddiddordeb fel hen faledi, straeon hanes Cymru a llawer o hiwmor.