'History Grounded:  Looking for the History of Wales' gan Elin Jones

'History Grounded: Looking for the History of Wales' gan Elin Jones

Pris arferol £16.50 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Mae hanes o'n cwmpas ym mhob man, mewn amgueddfeydd a llyfrgelloedd yn ogystal â mewn hen ffotograffau, enwau lleoedd a mapiau. Dangosa'r awduri ni fod tytiolaeth o'r gorffennol i'w gweld ym mhob man a bydd y llyfr
hwn yn eich helpu chi i adnabod yr hanes o'ch cwmpas. Aiff â chi ar daith weledol drwy dros 5,000 o flynyddoedd, i bob rhan o Gymru, o'r Cromlechi i'r Senedd. Argraffir y gyfrol hon yn y Gymraeg. Ar gyfer y fersiwn Cymraeg, cyfeiriwch at 'Hanes yn y Tir:  Edrych am Hanes Cymru'.