Lliain sychu Desmond Tutu (colomennod)

Lliain sychu Desmond Tutu (colomennod)

Pris arferol £12.50 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Lliain sychu cotwm â chynllun lliwgar sy'n cyfuno'r golomen heddwch â gobaith enfys amrywiaeth a dyfyniad gan weithredwr hawliau cymdeithasol a wrthwynebodd apartheid yn ystod y 1980au, Desmond Tutu. Mae'n parhau i amddiffyn pobloedd sy'n cael eu gormesu, gan ymgyrchu yn erbyn gwahaniaethu ar sail rhyw, homoffobia a thrawsphobia, ac mae wedi gweithio yn y frwydr yn erbyn HIV, AIDS, twbercwlosis a thlodi.

'Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness.’

Cyfansoddiad: cotwm pwysau trwm â gwaead, heb ei gannu.

Wedi'i bwytho ar 4 ochr; â dolen i'w hongian.

Maint: oddeutu 48cm x 70cm

Golchwch mewn peiriant golchi, ar dymheredd dim uwch na 40 gradd.