'Dawn Ymadrodd: Taith drwy'r iaith' (A journey through the language) gan Mary Wiliam

'Dawn Ymadrodd: Taith drwy'r iaith' (A journey through the language) gan Mary Wiliam

Pris arferol £7.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Ceir yn y gyfrol hon gasgliad o ymadroddion a diarhebion digrif a dychanol o ledled Cymru, o Ynys Môn yn y Gogledd hyd Trefynwy yn y De.

Mae'n trafod materion bywyd bob dydd- teulu, gwaith, cariad, awch, arian ayb, oll wedi'u dwyn i fywyd â chyfoeth a swyn yr iaith Gymraeg.