'D. J. James:  His Life and Legacy' gan Richard Morgan

'D. J. James: His Life and Legacy' gan Richard Morgan

Pris arferol £18.00 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Cyfrol sy'n amlinellu stori bywyd Syr David James, dyn â'i wreiddiau ym Mhontrhydfendigaid, Ceredigion. 

Ganwyd David John James ar 13eg Mai 1887 yn Llundain.  Ar ôl symud yn ôl i Gymru am gyfnod byr, buodd fyw ym Mhantyfedwen, Pontrhydfendigaid.  Dychwelodd i Lundain i redeg busnes llaeth y teulu a threuliodd gweddill ei fywyd yna, gan briodi Grace Lily Stevens ar 24ain Ebrill 1924. Adeiladodd ac agorodd sinema fawr cyntaf Llundain yn 1920 y Palladium, Palmer's Green.  Yn 1952 sefydlodd ymddiriedolaeth Pantyfedwen Trust a weinyddwyd yn Llundain. Ei nod oedd hybu achosion crefyddol, addysgiadol ac elusennol yng Nghymru. Yn hwyr yn y 1950au sefydlowyd Eisteddfodau Pantyfedwen ym Mhontrhydfendigaid, Aberteifi a Llanbed gan roi  cyfle i unigolion gystadlu mewn eisteddfodau lleol a chenedlaethol. Derbyniodd radd er anrhydedd LLD gan Brifysgol Cymru yn 1957, cafodd ei urddo yn farchog  yn 1959, fe'i dderbyniwyd i Urdd Wen Gorsedd y Beirdd yn 1965 a'r flwyddyn ganlynol cyflwynwyd rhyddfraint bwrdeistref Aberystwyth iddo. Bu farw ei wraig ar 20fed Chwefror 1963 a buodd farw ar 7fed Mawrth 1967. Claddwyd y ddau ym mymwent Ystrad Fflur.