'Capten' gan Meinir Pierce Jones

'Capten' gan Meinir Pierce Jones

Pris arferol £10.00 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Wedi'i gosod wrth i deyrn Brenhines Fictoria ddod i derfyn yn ystod y cyfnod 1893–95, dadlenna'r nofel hon hanes cwpl sydd newydd briodi, Elin and John Jones o Glan Deufor, Penllyn, a hynt a helynt eu teulu a'u cymdogion yn y gymuned fordwyol honno. Fe'i seilir ar hanes teulu ffuglennol- cofnodion a hanesion 'teulu Ffridd' Meinir fel y'u rhannwyd gan ei Modryb Nellie.

Ennillodd nofel hanesyddol Meinir Pierce Jones Wobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron, Ceredigion eleni.


Cymraeg
Cymraeg