Britain's Tudor Maps

Britain's Tudor Maps

Pris arferol £30.00 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Argraffiad hardd, newydd o atlas cynharaf Ynysoedd Prydain sy'n cynnwys atgynhyrchiadau o fapiau o 1611 o gasgliad John Speed. Mae'r mapiau manwl iawn hyn yn dangos siroedd Prydain fel yr oedden nhw ar y pryd, a cheir hefyd ddarluniau, portreadau brenhinol ac archwiliad o'r ffordd mae'r dirwedd ffisegol a chymdeithasol wedi cael eu trawsnewid dros amser.