'A470:  Poems for the Road' gan Sian Northey a Ness Owen

'A470: Poems for the Road' gan Sian Northey a Ness Owen

Pris arferol £9.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Ceir 51 o gerddi newydd wedi'u hysbrydoli gan ffordd adnabyddus yr A470 yn y llyfr gwbl ddwyieithog hwn. Yn asgwrn cefn Cymru, sy'n ymestyn o'r gogledd i'r de, gellir dadlau mai ffordd fwyaf adnabyddus Cymru yw'r A470 (yn 186 milltir lawn!)

Gosodir y cerddi yn Gymraeg a Saesneg ochr yn ochr â'i gilydd. Trafodir pynciau fel mynyddoedd, afonydd, glannau'r môr, chwarelau llechi, adar ysglafaethus ac awyrennau rhyfel a welir yn pasio.Cymraeg
Cymraeg