'A History of Adoption in England & Wales 1850-1961' gan Gill Rossini

'A History of Adoption in England & Wales 1850-1961' gan Gill Rossini

Pris arferol £19.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Arweinlyfr cynhwysfawr hanfodol i rai sydd eisiau ymchwilio hanes mabwysiad, sef un o bynciau mwyaf cymhleth maes hanes teulu a hanes cymdeithasol. Mae'r gyfrol yn dadorchuddio safbwynt pawb sydd wedi cael eu heffeithio gan fabwysiad ac mae'r awdur yn olrhain datblygiad y broses fabwysiadu gan roi mewnweledigaethau go iawn i'r cyfnod hwn o fywydau'r sawl sydd wedi cael eu mabwysiadu, sy'n aml yn un gythryblus.  Bydd y llyfr yn apelio at achrestryddion yn ogystal ag unrhyw un arall sydd eisiau cynnal ymchwil eu hunain yn y maes.