'Calendr Cymru/A Calendar for Wales 2023 ' - Ffotograffau Origins/Gwreiddiau Photography

'Calendr Cymru/A Calendar for Wales 2023 ' - Ffotograffau Origins/Gwreiddiau Photography

Pris arferol £9.60 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Calendr 2023 hardd â delweddau o Gymru. Ceir delwedd wefreiddiol i bob mis - â'r lluniau'n amrywio o'r arglawdd Caban Coch yng Nghwm Elan i lynnoedd hardd Eryri.

Maint y calendr wedi'i blygu yw 350mm x 240mm, a dwywaith y maint wedi'i agor. Delwedd yw'r hanner uwch a chalendr yw'r hanner gwaelod, gyda digonedd o le i gofnodi dyddiadau ac apwyntiadau. Wedi'i argraffu yn broffesiynol ar bapur celfyddyd 170gsm â'r clawr wedi'i argraffu ar fwrdd celfyddyd 350gsm, caiff ei gyflwyno mewn llawes bolypropolen. Calendr dwyieithog yw hwn.

Cwmni ffotograffiaeth wedi'i sefydlu gan Andrew Kime a Dave Newbould yw Origins/Gwreiddiau. Â hwythau'n byw ym mhrydferthwch Eryri, lle ceir copaoedd creigiog sy'n edrych dros draethau hir tywodlyd, llynnoedd disgleiriol ac afonydd sy'n llwybro trwy coetiroedd derw brodorol, a digonedd o ddŵr o'r nefoedd i gynnal gwyrddlesni toreithog, Gwlad Cymru yw testun y rhan helaethaf o'u gweithiau printiedig. Am wlad o'i maint, mae gan Gymru gyfoeth amrywiol o dirwedd.