Gig olaf Edward H Dafis - DVD|Gig olaf Edward H Dafis - DVD - National Library of Wales Online Shop / Siop Arlein Llyfrgell Genedlaethol Cymru - 1
Gig olaf Edward H Dafis - DVD|Gig olaf Edward H Dafis - DVD - National Library of Wales Online Shop / Siop Arlein Llyfrgell Genedlaethol Cymru - 2

Gig olaf Edward H Dafis - DVD

Pris arferol £12.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.
Heb os nac oni bai, i nifer o bobl, uchafbwynt Eisteddfod Genedlaethol Dinbych a'r Ardal oedd cyngerdd Edward H Dafis, y grŵp chwedlonol o'r 70au. Pedwar deg mlynedd ers iddyn nhw berfformio yna am y tro cyntaf, dyma'r band yn ôl yn Ninbych ac doedd yr un ohonyn nhw wedi rhagweld y cynnwrf y byddai'r aduniad yn ei achosi.

Heidiodd 5,000 o bobl i'r Maes y noson honno, gydag un pwrpas yn unig, i weld Edward H yn chwarae. Yn ogystal â'r fans gwreiddiol oedd yn ail-fyw'r 70au, roedd y dorf yn gymysg o bobl ifanc a phlant fyddai'n profi perfformiad byw gan y grŵp am y tro cyntaf - a hynny, yn eironig ddigon, yn eu gig ola' erioed.


Cymraeg
Cymraeg