'The Nanteos Grail:  The Evolution of a Holy Relic' gan John Matthews, Ian Pegler a Fred Stedman-Jones
'The Nanteos Grail:  The Evolution of a Holy Relic' gan John Matthews, Ian Pegler a Fred Stedman-Jones

'The Nanteos Grail: The Evolution of a Holy Relic' gan John Matthews, Ian Pegler a Fred Stedman-Jones

Pris arferol £16.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Powlen fasarn bren ganoloesol yw Cwpan Nanteos, a arddangosir i'r cyhoedd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Llestr pren caled bas heb ddolenni â gwaelod llydan gwastad ydyw. Credir iddi fesur 10cm tal wrth 12cm lled yn wreiddiol, ond o ganlyniad i ddifrod sylweddol ar hyd y blynyddoedd, ychydig yn llai na hanner o'r bowlen sy'n goroesi erbyn hyn.

Dyma lyfr sy'n olrhain hanes y Cwpan o'i ymddangosiad cyntaf yn y Canol Oesoedd, ei ladrad a hanes hynod ei adfeddiant oedd yn brif stori newyddion a drafodwyd ar raglen Crimewatch BBC, hyd at hanesion pwerau'r cwpan i wella cyflyrau'r rhai fyddai'n yfed oddi wrtho. Llyfr fydd yn apelio at rai sydd â diddordeb mewn dirgeloedd hanesyddol.

Ar ryw adeg, fe'i gysylltwyd ag un o'r storïau mwyaf oesol erioed- hwnnw'r Greal Sanctaidd.