Y Can Gair Cyntaf gan Heather Amery & Stephen Cartwright

Y Can Gair Cyntaf gan Heather Amery & Stephen Cartwright

Pris arferol £5.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Mae'r llyfr hwn yn gyflwyniad lliwgar i eirfa sylfaenol i blant sy'n Gymry Cymraeg neu yn dysgu Cymraeg. Wedi'i ddarlunio'n hyfryd gan Stephen Cartwright, gyda golygfeydd tudalen ddwbl yn dangos digwyddiadau o fywyd bob dydd - golchi llestri, mynd i'r pwll nofio, cael bath, mynd i'r parc, gwisgo eu hunain i enwi ond ychydig, gyda phob eitem yn y llyfr wedi'i labelu'n glir yn Gymraeg ac yn Saesneg. Llyfr hyfryd i blant ifanc fwynhau dysgu geiriau a dod i adnabod ac enwi'r pethau cyfarwydd sy'n digwydd yn eu bywydau.


Cymraeg
Cymraeg