'Sin, Sex and Probate' gan Colin R. Chapman

'Sin, Sex and Probate' gan Colin R. Chapman

Pris arferol £5.50 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Llyfr sy'n esbonio strwythur a gweithdrefnau cymhleth Llysoedd Eglwysig eu swyddogion a'u cofnodion.

Arferai Llysoedd Eglwysig roi profiant (Ewyllysiau a Llythyrau Gweinyddu), trwyddedau priodas cyffredin ac arbennig a graddau er anrhydedd. Roeddent hefyd yn dyfarnu achosion camymddwyn rhywiol gan blwyfolion ac offeiriaid a chamdriniaeth a difenwi cymdogion ac yn penodi ac yn disgyblu clerigwyr. Cofnodwyd datganiadau'r tystion yn fanwl, gan mwyaf yn Saesneg, gan arwain i'r llysoedd hyn gael eu hadwaen fel 'Bawdy Courts' yn y 18fed Ganrif.

Dyma ffynonnellau na wneir digon o ddefnydd ohonynt wrth olrhain hanes teulu, sy'n ardderchog hefyd ar gyfer astudio ymfudiadau. Bydd y mapiau esgobaethol a'r lleoliadur cofnodion a geir yn y llyfr mynegeiol hwn yn annog i ymchwilwyr wneud mwy o ddefnydd o'r adnoddau hyn.